پنج شنبه, 02 اسفند 1397 12:14

پیام مهندس فرامرز اختراعی در راستای برگزاری موفقیت آمیز اولین نمایشگاه فارماپک خاورمیانه

بسم الله الرحمن الرحيم

به حمد خداي متعال ، نمايشگاه فارما پك خاور ميانه با شكوه تمام برگزار گرديد.

 

 حضور بزرگان صنعت دارو در كنار شركتهاي توليدي يكي از شاخص هاي موفقيت اين نمايشگاه بود. عليرغم تلاش برخي از افراد مبتني بر تحريم اين رویداد ملي ، توليد كنندگان حوزه زيرساخت نظام دارويي توان خود را به نمايش گذاشتند و عيدي چهلمين سال موفقيت نظام جمهوري اسلامي را با نمايش توان توليد داروي ملي به مردم عزيزمان هديه نمودند. 

از همه شركت كنندگان اعم از مسئولين عالي رتبه سازمان غذا و دارو ، معاونت فناوري رياست جمهوري ، سازمان منطقه آزاد جزیره كيش و چهره هاي شاخص و بنيانگذار صنعت داروي كشور كه با شركت خود بر غناي اين جمع خدمتگذار افزودند تشكر مي نمايم. 

فرامرز اختراعي 

رئيس هيأت مديره سنديكاي تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندي دارويي.