پنج شنبه, 02 اسفند 1397 11:30

مراسم تقدیر از غرفه داران نمایشگاه فارماپک خاورمیانه باحضور: دکتر قانعی ، دکتر احمدیان ، دکتر عبده زاده و مهندس اختراعی

photo 2019 02 21 11 31 37

photo 2019 02 21 11 31 28

photo 2019 02 21 11 31 31

photo 2019 02 21 11 31 34

photo 2019 02 21 11 31 40