آموزش

Rate this item
(0 votes)

بخش دیگر برنامه‌های اجرایی نمایشگاه که به نوعی قلب فارماپک خاورمیانه محسوب می‌شود، دربرگیرنده کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی است که حوزه‌های تولید مواد اولیه دارویی، بسته‌بندی، بازاریابی و تبلیغات، قوانین و مقررات و سایر موضوعات مرتبط را پوشش می‌دهد.

در واقع بخش آموزش نمایشگاه که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، با حضور اساتید و کارشناسان شاخص هر حوزه برگزار می‌شود و در پایان به شرکت‌کنندگان این کارگاه‌ها گواهینامه‌های معتبر اهداء خواهد شد.

Read 304 times