رزرو غرفه‌های نمایشگاه بین‌المللی فارمکس 2020 از تاریخ 15 تیر 1398 در سایت نمایشگاه به نشانی pharmex.me‌ فعال شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.